Adatvédelmi tájékoztató

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a

Cégnév: Koroknai Medical Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150. fszt. 3.
Adószám: 14092020-1-42
Cégjegyzékszám: 01-09-888515
E-mail: info@koroknaimedical.hu
Telefonszám: +36 (70) 571 0071

mint Adatkezelő az időpontfoglalásom során megadott személyes adataimat, továbbá jelen foglalásom időpontját, IP címemet kezelje, tárolja, aktualizálja és használja abból a célból, hogy
– az általa nyújtott szolgáltatások elérhető időpontjairól tájékoztatást kapjak,
– az általam választott szolgáltatást és időpontot Adatkezelő a foglalási rendszerében rögzíthesse, így a szolgáltatás nyújtására a kiválasztott időpontban készen álljon, engem pedig, mint az adott időpont foglalóját a többi ügyfelétől megkülönböztethessen, beazonosíthasson,
– Adatkezelő a kiválasztott szolgáltatással és időponttal kapcsolatos valamennyi információval ellásson,
– amennyiben a jövőben ismételten igénybe venném Adatkezelő szolgáltatásait, tudja hogy mikor és milyen korábbi szolgáltatást vettem igénybe és ennek megfelelően járjon el.

Jelen hozzájárulás adatkezelőt személyes adataim kezelésére csak az online időpontfoglaló rendszer használatával kapcsolatosan jogosítja. Adatkezelő Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom. Hozzájárulok, hogy foglalásaim adatait a legutolsó foglalásom dátumától számítva legfeljebb 3 naptári évig a foglalási rendszerében megőrizze.

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni az ilyen adatok kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem érinti a korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

Tudomással bírok arról, hogy az adatszolgáltatás előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének.

 

A gyogytornaszolgalat.hu online bejelentkező platform használói:

Látogatók: Oldalunkat felkereső látogatók, akik szolgáltatásainkat sem Felhasználóként, sem Időpontfoglalóként nem kívánják igénybe venni, azon nem regisztrálnak.

Felhasználók: természetes, közvetlenül vagy közvetve azonosítható magánszemély képviselőjük regisztrációjának segítségével időpontfoglaló rendszer példányt hoz létre, vagy időpontfoglaló rendszer példányon belül alkalmazotti, vagy adminisztrátori fiókkal rendelkezik és időpontfoglalásainak kezelése szándékával használja a szolgáltatást.

Időpontfoglalók: Akik a Felhasználók rendszerében való regisztráció keretében időpontot foglalnak egy adott szolgáltatásra, és a felhasználó weboldalán történt regisztrációval személyes adataik társaságunk, mint adatfeldolgozó rendszerében is megjelennek.

A gyogytornaszolgalat.hu online időpontfoglaló rendszer felhasználóitól személyes adatokat gyűjt be és kezel a következő pontokban írt célból és terjedelemben:

I. Valamennyi használónk (Látogató, Hírlevélre regisztráló, Felhasználó, Időpontfoglaló)

Weboldalunk felkeresésével látogatóink saját eszközeikről technikai adatokat helyeznek el a www.gyogytornaszolgalat.hu webszerverein.

A.) Cookie-k (sütik) kezelése

1. Szolgáltató weboldala és az Időpontfoglaló rendszer cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni.

2. Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az „Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában.

3. Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok az ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak ön nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.

4. Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

A Szolgáltató weboldala és az Időpontfoglaló rendszer kapcsán alkalmazott, 3. féltől származó cookie-k listája:

Google Analytics

Facebook

5. Szolgáltató weboldalán és a Szolgáltatáson belül más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. Szolgáltató nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

6. Amennyiben ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

7. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

B.) Adatfeldolgozóink
– Google Analytics

A weboldalon történt látogatásokról, valamint a Szolgáltatás használatáról technikai jellegű adatokat gyűjtünk a Google Analyitics segítségével. Az Analytics által gyűjtött adatok (pl.: eszköz típusa, böngésző típusa, nyelvi beállítások, hivatkozó weboldal címe, böngésző eszköz IP címe és egyéb geográfiai adatok) névtelen, személyes adatoktól független módon kerülnek tárolásra és statisztikai elemzéseket szolgálnak a rendszer használhatóságának és marketingjének optimalizálása érdekében.

Megőrzés időtartama: a Google Analytics által gyűjtött anonim adatokat legfeljebb 3 évig őrizzük.

 

– Facebook

Weboldalaink a facebook.com közösségi médiahálózat beágyazott beépülő moduljait („plug-in-jeit”) is tartalmazhatják. A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve Facebook felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az önt érdeklő (azaz az ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

Az adatok Facebook általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az önt megillető jogokról és rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat: http://www.facebook.com/policy.php

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook vagy a Twitter összekapcsolja weboldalunk felkeresését az ezeknél a szolgáltatóknál lévő felhasználói fiókjával, weboldalaink megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie az adott felhasználói fiókból.

II. Hírlevélre regisztrálók

A) Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

– Jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a hírlevélre feliratkozó természetes személy a honlapon vagy blogon, illetve próbaidőszakra történő regisztráció során az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhat meg.

– Célja: rendszeres, illetve eseti hírlevél küldése a Szolgáltatással kapcsolatos újdonságokról, tippekről, szakmai tartalmakról és marketing célú üzenetekről

– Kezelt adatok köre: név, email cím

– Adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). A hozzájárulás visszavonására a hírlevelek alján szereplő link segítségével, vagy a info@koroknaimedical.hu címre küldött emailben van lehetőség.

III. Felhasználók

A.) Regisztrációhoz, foglalási rendszer létrehozásához kapcsolódó adatkezelés

– Jogalapja: Felhasználó, illetve annak természetes személy képviselője a Szolgáltatás ingyenes próbaidőszakára történő regisztrációval, a regisztrációs kérdőív kitöltésével és jelen adatkezelési tájékoztató elfogadását jelölő checkbox bejelölésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

– Célja: új időpontfoglaló rendszer létrehozása a Felhasználó számára alapbeállításokkal, a Felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele (az igények megismerése, a beállításokhoz nyújtott telefonos, vagy személyes támogatás és ajánlattétel érdekében), tájékoztatás funkciókról, szolgáltatásokról.

– Kezelt adatok köre: teljes név, email cím, jelszó, telefonszám, időpontfoglaló rendszer azonosítója, valamint az időpontfoglaló rendszer beállítása során megadott adatok (pl.: nyitvatartási idő, szolgáltatások, nyelvbeállítások, stb.)

– Adatkezelés időtartama: amennyiben az ingyenes próbaidőszakot követően Felhasználó nem válik előfizetővé, és nem ad meghatalmazást adatai további megőrzésére és későbbi kapcsolatfelvételre, úgy adatait a próbaidőszak lejártát követő legkésőbb 30 napon belül töröljük

B.) Előfizetéshez kapcsolódó adatkezelés

– Jogalapja: Felhasználó az előfizetési űrlap kitöltésével, az általános Szerződési Feltételek elfogadását jelző checkbox bejelölésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

– Célja: Felhasználóknak, mint a Szolgáltatás előfizetőinek kiszolgálása, tájékoztatás, a szerződéses jogviszonyból eredő kapcsolattartás, tájékoztatás új funkciókról és szolgáltatásokról; jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

– Kezelt adatok köre: természetes személy képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma, ill. jogi személy cégneve, székhelye, telephely címe, telefonszáma, e-mail címe, honlap-címe, vevőazonosítója, időpontfoglaló rendszer azonosítója, valamint az időpontfoglaló rendszer beállítása során megadott adatok (pl.: nyitvatartási idő, szolgáltatások, nyelvbeállítások, stb.)

– Adatkezelés időtartama: az aktív szerződéses (előfizetéses) kapcsolat, illetve az érintett természetes személy képviselői minőségének fennállását követő legfeljebb 3 évig. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

C.) ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés (támogatás)

– Jogalapja: Felhasználó kifejezett hozzájárulása a regisztrációs űrlap, vagy előfizetési űrlap kitöltése által.

– Célja: a regisztrált Felhasználók proaktív támogatása: segítség felajánlása a rendszer beállításához, ügyfél-elégedettség felmérése, egyedi igényekről és előfizetési szándékról való érdeklődés, ajánlattétel; bejövő hívások esetén az ügyféligények fogadása, Felhasználók támogatása a rendszer használatában, panaszkezelés és egyéb általános kapcsolattartási funkciók

– Kezelt adatok köre: név, telefonszám, személyes adatokat nem tartalmazó ügyfélszolgálati feljegyzések az igényekről, kérdésekről, technikai problémákról, valamint a regisztráció ill. előfizetés során megadott adatok (lásd fenn).

– Adatkezelés időtartama: lásd Regisztrációhoz, foglalási rendszer létrehozásához kapcsolódó adatkezelés és Előfizetéshez kapcsolódó adatkezelés fejezeteket.

D.) Telefonos kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés (támogatás)

– Jogalapja: Szolgáltató az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az értékesítések, szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás és minőségbiztosítás céljából hangfelvétellel rögzítheti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben Szolgáltató a hangfelvételt rögzíteni kívánja, úgy erről a hívás elején a hívott felet tájékoztatja, hozzájárulását kéri.

– Célja: kimenő hívások és a kapcsolódó adatkezelés célja a regisztrált Felhasználók proaktív támogatása: segítség felajánlása a rendszer beállításához, ügyfél-elégedettség felmérése, egyedi igényekről és előfizetési szándékról való érdeklődés; bejövő hívások esetén az ügyféligények fogadása, Felhasználók támogatása a rendszer használatában, panaszkezelés és egyéb általános kapcsolattartási funkciók

– Kezelt adatok köre: név, telefonszám, ügyfélszolgálati feljegyzések a beszélgetés tartalmáról – személyes adatok rögzítése nélkül, rögzítés esetén a beszélgetés hangfelvétele, vonatkozó időpontfoglaló rendszer azonosítója.

– Adatkezelés időtartama: a telefonbeszélgetéseket és kapcsolódó adatokat legfeljebb 3 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.

F.) Adatfeldolgozóink:
– számlázz.hu

Számláink kibocsátása, a számlán szereplő adatok tárolása, valamint fizetési státusz nyomon követése a Számlázz.hu rendszerében történik.
Megőrzés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

IV. Időpontfoglalók

A.) Felhasználói foglalási rendszerekben rögzített adatok kezelése

– Jogalapja: természetes személy Időpontfoglaló Felhasználó weboldalán történt regisztráció, vagy regisztráció nélküli időpontfoglalás során személyes adatainak megadása mellett az adatkezelési nyilatkozat elfogadását jelölő checkbox bejelölésével az adatkezeléshez hozzájárulását adja, Szolgáltató ezen adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül (lásd még általános Szerződési Feltételek 8. pontja)

– Célja: a Felhasználó számára az időpontfoglalások kezeléséhez, ügyfeleik fogadásához és a szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó praktikus teendők támogatása, pl.: felkészülés a szolgáltatás nyújtására, az egyeztetett időpontokban megjelenő ügyfél azonosítása, tájékoztatás az időpont esetleges változtatásával, lemondásával kapcsolatban, tájékoztatás, utánkövetés címe, a böngészőjétől automatikusan érkező technikai információk (pl.: eszköz típusa, operációs rendszer, nyelvbeállítás, kijelző mérete, típusa) kezelése

– Kezelt adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám, életkor, gyerekek száma, nem, névnap, születésnap, nemzetiség, település (regisztráció esetén jelszó), az időpontfoglaló rendszer azonosítója, kiválasztott szolgáltató, a foglalás kapcsán választott szolgáltatás, választott időpont, érkezési idő, a szolgáltatáshoz kapcsolódó naptár neve és azonosítója (mely vonatkozhat helyszínre, munkatársra, vagy egyéb, a Felhasználó által meghatározott dologra), esetleges további, a Felhasználó által meghatározott, a foglalás rögzítése során kitöltendő űrlapon szereplő adatok, foglalásokat gyűjtő Felhasználó IP címe, a böngészőjétől automatikusan érkező technikai információk (pl.: eszköz típusa, operációs rendszer, nyelvbeállítás, kijelző mérete, típusa) kezelése.

– Adatkezelés időtartama: az adatok a foglalási rendszer adatbázisában a Felhasználó ügyfeléhez kötődő utolsó foglalt időpontot követően legfeljebb 3 évig kerülnek megőrzésre.

B.) Adatfeldolgozóink

– Rackforest

A Szolgáltató a foglalási rendszer által kezelt és tárolt adatokat a Websupport Magyarország Kft. (székhely: H1132 Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.), mint Adatfeldolgozó, Magyarországi adatközpontjában futó virtuális szervereken (VPS) tárolja.
Megőrzés időtartama: lásd a Foglalási rendszerben rögzített adatok kezelése blokkban.

V. Adattovábbítás

Szolgáltató harmadik személy részére nem továbbítja Hírlevélre regisztrálók, Felhasználók és Időpontfoglalók személyes adatait.

VI. Adatbiztonság

1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége érdekében.

3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és azért, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

5. A Szolgáltató a fenti kötelezettségei teljesítése érdekében fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

6. Adatvédelmi incidensek esetére követendő eljárás részletes szabályait Szolgáltató belső biztonsági szabályzata tartalmazza.

VII. Az adatkezeléssel érintett jogai

1. Az érintett – a Szolgáltató 1. pontban rögzített elérhetőségein keresztül írásban – kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy adjon tájékoztatást részére személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

2. Az érintett kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

3. A Szolgáltató helyesbíti a személyes adatot, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll.

4. A Szolgáltató haladéktalanul törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az érintett ezt kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével korábban archiválásra került oldalakért, ezeket a keresőmotor működtetője tudja eltávolítani, a törlést nála kell kezdeményezni.

5. A Szolgáltató a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról, illetve az adatok törléséről az érintettet értesíti. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére, illetve a korlátozás végrehajtására 30 nap áll Szolgáltató rendelkezésére.

6. Az érintett, amennyiben úgy véli, hogy Szolgáltató adatkezelése folytán jogsérelem érte, panasszal fordulhat az alábbi hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

VIII. NYILATKOZAT

1. A Szolgáltató, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

2. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással, annak működtetésével kapcsolatos adatkezelése mindenkor megfelel a jelen dokumentumban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében (általános adatvédelmi rendelet) foglaltaknak.

3. Szolgáltató jelen tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi a www.gyogytornaszolgalat.hu weboldalán (a továbbiakban: „Honlap”). Az adatvédelmi tájékoztató módosításai ezen megjelölt honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Budapest, 2023. november 24.

Árlista